กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

6 กันยายน 2561
กีฬาวู้ดบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 1
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 0
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตอ่างทองสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 1
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชุมพร
3 : 0
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 1
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3 : 0
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตลำปางสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 1
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
ทีมชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
3 : 0
ทีมหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 0
ทีมหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 1
ทีมหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 1
ทีมหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
3 : 0
ทีมหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 1
ทีมหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 0