กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

7 กันยายน 2561
กีฬายกน้ำหนัก

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่น 56 กก. น้ำหนักตัวไม่เกิน 56 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
226 : 221
รุ่น 62 กก. น้ำหนักตัวเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสุโขทัย
หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รุ่น 69 กก. น้ำหนักตัวเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเชียงใหม่
รุ่น 77 กก. น้ำหนักตัวเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
276 : 260
รุ่น 48 กก. น้ำหนักตัวเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
111 : 100
รุ่น 53 กก. น้ำหนักตัวเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
รุ่น 58 กก. น้ำหนักตัวเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี