กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

7 กันยายน 2561
กีฬาเทนนิส

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก8.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตยะลา
2 : 0
ทีมชายแรก8.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ทีมชายแรก8.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 1
ทีมชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
ทีมชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 1
ทีมหญิงแรก8.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมหญิงแรก10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตยะลาสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
2 : 1
ทีมหญิง รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 1
ทีมหญิง รองชนะเลิศ14.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 1