กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

7 กันยายน 2561
กีฬาเทเบิลเทนนิส

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชุมพรห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 2
ทีมชายแรก09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกรุงเทพห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 0
ทีมชายแรก09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตศรีสะเกษห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
3 : 0
ทีมชายแรก09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
ทีมชายแรก10.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกรุงเทพห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 2
ทีมชายแรก10.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชลบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 2
ทีมชายแรก13.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 : 0
ทีมชายแรก13.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุโขทัยห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
3 : 0
ทีมชายแรก14.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 0
ทีมชายแรก14.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชุมพรห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 0
ทีมชายแรก14.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
ทีมชายแรก14.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
3 : 0
ทีมชายแรก16.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 1
ทีมชายแรก16.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 2
ทีมหญิงแรก10.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
ทีมหญิงแรก10.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตลำปางห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 0
ทีมหญิงแรก13.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชลบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 2
ทีมหญิงแรก13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่ห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 0
ทีมหญิงแรก16.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 1
ทีมหญิงแรก16.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 1