กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

7 กันยายน 2561
กีฬาเทควันโด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.แรก09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
37 : 12
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.แรก09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
37 : 33
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.แรก09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตยะลาโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตยะลา
21 : 5
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
45 : 37
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
21 : 14
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.แรก09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
23 : 15
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.แรก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
22 : 2
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.แรก09.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 4
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.แรก09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
35 : 22
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
29 : 4
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตลำปางโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
16 : 3
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
23 : 14
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
30 : 14
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
32 : 2
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
20 : 11
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
19 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
15 : 6
ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำ บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตตรัง
โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส) วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตตรัง
ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำ บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตตรัง
โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส) วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตตรัง
ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำคู่ผสม (ชาย-หญิง) ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
09.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตตรังโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0