กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

7 กันยายน 2561
กีฬายูโด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. ชายแรก9.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. ชายแรก9.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. ชาย พบกันหมด9.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. ชายพบกันหมด9.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. ชาย พบกันหมด9.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. ชายพบกันหมด9.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. ชายพบกันหมด9.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. ชายพบกันหมด9.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. ชายพบกันหมด9.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. ชาย พบกันหมด9.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. ชาย พบกันหมด9.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. ชายพบกันหมด9.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. ชาย พบกันหมด9.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. ชายพบกันหมด9.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. ชายพบกันหมด9.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. ชาย พบกันหมด9.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. ชาย พบกันหมด9.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. ชายพบกันหมด9.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิง พบกันหมด9.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิง พบกันหมด9.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิงพบกันหมด9.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิง พบกันหมด9.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิงพบกันหมด9.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิงพบกันหมด9.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงพบกันหมด9.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง พบกันหมด9.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง พบกันหมด9.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิง พบกันหมด9.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิงพบกันหมด9.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิงพบกันหมด9.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิง พบกันหมด9.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิงพบกันหมด9.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิง พบกันหมด9.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิง พบกันหมด9.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิงพบกันหมด9.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิง พบกันหมด9.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิงพบกันหมด9.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิงพบกันหมด9.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิง พบกันหมด9.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิงพบกันหมด9.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิงพบกันหมด9.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิงพบกันหมด9.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. หญิงพบกันหมด9.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. หญิง พบกันหมด9.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. หญิงพบกันหมด9.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. หญิง พบกันหมด9.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0