กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

7 กันยายน 2561
กีฬาวูซูประลองยุทธ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกระบี่อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตมหาสารคามอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 1
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 1
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 1
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตลำปางอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 1
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชัยภูมิอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตมหาสารคามอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 1
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกระบี่อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตมหาสารคามอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชายแรก09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตกระบี่อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. หญิงแรก09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกระบี่อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงแรก09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตกระบี่อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงแรก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงแรก09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงแรก09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตตรังอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิงแรก09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิงแรก09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. หญิงแรก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตมหาสารคามอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. หญิงแรก09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0