กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

7 กันยายน 2561
กีฬาเรือพาย

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
เรือคยัค 1 คน ระยะ 500 เมตร ชายH19.40วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเชียงใหม่
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
เรือคยัค 1 คน ระยะ 500 เมตร ชายH210.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตศรีสะเกษอ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
เรือคยัค 1 คน ระยะ 500 เมตร ชายR11.20วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
เรือคยัค 1 คน ระยะ 500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ13.50วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
เรือคยัค 2 คน ระยะ 500 เมตร ชายH110.00วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
เรือคยัค 2 คน ระยะ 500 เมตร ชายH211.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
เรือคยัค 2 คน ระยะ 500 เมตร ชายR11.50วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตศรีสะเกษอ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
เรือคยัค 2 คน ระยะ 500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
เรือแคนู 2 คน ระยะ 500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ14.10วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร ชายH19.50วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชุมพร
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร ชายH211.10วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ13.40วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตเชียงใหม่
เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร ชายH19.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยอ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร ชายH210.20วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตอ่างทองอ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร ชายH310.50วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเชียงใหม่อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร ชายSF111.40วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยอ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร ชายSF212.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตเชียงใหม่อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ14.20วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
เรือคยัค 1 คน ระยะ 500 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ13.20วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอ่างทอง
เรือคยัค 2 คน ระยะ 500 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ14.00วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตเชียงใหม่
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอ่างทอง
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร หญิงH110.10วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอ่างทองอ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร หญิงH210.40วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ13.10วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย