กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

7 กันยายน 2561
กีฬาว่ายน้ำ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ09.50วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตศรีสะเกษ
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
กรรเชียง 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตศรีสะเกษ
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกระบี่
กบ 50 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ09.10วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.10วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ08.50วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ08.40สระว่ายน้ำ สพล.มค.
กรรเชียง 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ09.40วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
กบ 50 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ09.20วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตมหาสารคาม
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.40วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตยะลา
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี