กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

7 กันยายน 2561
กีฬาเซปักตะกร้อ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมเดี่ยวชายแรก09.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตลำปางสนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 1
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 1
ทีมเดี่ยวชายแรก09.45วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 1
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ทีมเดี่ยวชายแรก10.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 1
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 1
ทีมเดี่ยวชายแรก11.15วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีสนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 1
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 1
ทีมเดี่ยวชายแรก12.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตกระบี่สนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 1
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมเดี่ยวชายแรก09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมเดี่ยวชายแรก09.45วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
ทีมเดี่ยวชายสอง12.45วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 1
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
ทีมเดี่ยวชายสอง13.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 1
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมเดี่ยวชายสอง14.15วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 1
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมเดี่ยวชายสอง15.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 1
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ทีมคู่ชายแรก09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตกระบี่สนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 2
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 1
ทีมคู่ชายแรก09.45วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชุมพรสนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 2
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมคู่ชายแรก10.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 2
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ทีมคู่ชายแรก11.15วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 2
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ทีมคู่ชายแรก12.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตอ่างทองสนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 2
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมคู่ชายแรก09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีสนามกีฬา สพล. วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ทีมคู่ชายแรก09.45วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามกีฬา สพล. วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
ทีมคู่ชายสอง12.45วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 2
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 1
ทีมคู่ชายสอง13.30วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 2
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมคู่ชายสอง14.15วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 2
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
ทีมคู่ชายสอง15.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามกีฬา ม.มหาสารสารคาม สนาม 2
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
ทีมเดียวหญิงแรก10.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ทีมเดียวหญิงแรก11.15วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชุมพรสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
ทีมเดียวหญิงแรก12.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 1
ทีมเดียวหญิงสอง12.45วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมเดียวหญิงสอง13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมเดียวหญิงสอง14.15วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ทีมเดียวหญิงสอง15.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมคู่หญิงแรก10.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามกีฬา สพล. วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมคู่หญิงสอง11.15วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามกีฬา สพล. วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมคู่หญิงสอง12.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามกีฬา สพล. วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมคู่หญิงสอง12.45วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชุมพรสนามกีฬา สพล. วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
ทีมคู่หญิงสอง13.30วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามกีฬา สพล. วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0