กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

7 กันยายน 2561
กีฬาบาสเกตบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารศูนย์อาหาร มรม ชั้น 4
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
81 : 38
ทีมชายแรก14.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชุมพรอาคารศูนย์อาหาร มรม ชั้น 4
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชุมพร
65 : 32
ทีมหญิงแรก09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังอาคารศูนย์อาหาร มรม ชั้น 4
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
77 : 18
ทีมหญิงแรก10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตมหาสารคามอาคารศูนย์อาหาร มรม ชั้น 4
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
56 : 38
ทีมหญิงแรก12.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชุมพรอาคารศูนย์อาหาร มรม ชั้น 4
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
46 : 43
ทีมหญิงแรก11.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารศูนย์อาหาร มรม ชั้น 4
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
43 : 38