กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

7 กันยายน 2561
กีฬาเปตอง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
เดี่ยวชายแรก10.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 6
เดี่ยวชายแรก10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 10
เดี่ยวชายแรก10.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 9
เดี่ยวชายแรก10.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชุมพรสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 10
เดี่ยวชายแรก10.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 2
เดี่ยวชายแรก10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
11 : 9
เดี่ยวชายแรก10.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
11 : 6
เดี่ยวชายแรก10.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตยะลาสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 6
เดี่ยวชายแรก10.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 5
เดี่ยวชายแรก10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอ่างทองสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 4
เดี่ยวชาย213.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 5
เดี่ยวชาย213.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 8
เดี่ยวชาย213.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 6
เดี่ยวชาย213.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
11 : 10
เดี่ยวชาย213.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 6
เดี่ยวชาย213.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชุมพรสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 10
เดี่ยวชาย213.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตลำปางสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 8
เดี่ยวชาย213.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 4
เดี่ยวชาย213.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 9
เดี่ยวชาย213.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 5
เดี่ยวชาย213.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตลำปางสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 3
เดี่ยวชาย213.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 9
เดี่ยวชายแพ้คัดออก13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตลำปางสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
13 : 5
เดี่ยวชายแพ้คัดออก13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตยะลาสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
13 : 6
เดี่ยวชายแพ้คัดออก13.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
13 : 10
เดี่ยวชายแพ้คัดออก13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
13 : 5
เดี่ยวชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตยะลาสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตยะลา
13 : 4
เดี่ยวชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
13 : 5
เดี่ยวชาย ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
13 : 2
เดี่ยวหญิงแรก09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 4
เดี่ยวหญิงแรก09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 1
เดี่ยวหญิงแรก09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกระบี่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 4
เดี่ยวหญิงแรก09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 8
เดี่ยวหญิงแรก09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 4
เดี่ยวหญิงแรก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 7
เดี่ยวหญิงแรก09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 7
เดี่ยวหญิงแรก09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 0
เดี่ยวหญิงแรก09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอ่างทองสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 6
เดี่ยวหญิงแรก09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 5
เดี่ยวหญิง213.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 9
เดี่ยวหญิง213.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตกระบี่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 7
เดี่ยวหญิง213.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 8
เดี่ยวหญิง213.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 6
เดี่ยวหญิง213.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
11 : 8
เดี่ยวหญิง213.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 10
เดี่ยวหญิง213.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกระบี่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 2
เดี่ยวหญิง213.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 6
เดี่ยวหญิง213.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 9
เดี่ยวหญิง213.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตกระบี่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 7
เดี่ยวหญิง213.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 8
เดี่ยวหญิง213.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 6
เดี่ยวหญิง213.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 10
เดี่ยวหญิง213.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกระบี่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 2
เดี่ยวหญิง213.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 6
เดี่ยวหญิง213.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
11 : 8
เดี่ยวหญิงแพ้คัดออก13.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
13 : 10
เดี่ยวหญิงแพ้คัดออก13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
13 : 11
เดี่ยวหญิงแพ้คัดออก13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
13 : 5
เดี่ยวหญิงแพ้คัดออก13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
13 : 7
เดี่ยวหญิง รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตยะลาสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตยะลา
13 : 6
เดี่ยวหญิง รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
13 : 0
เดี่ยวหญิง ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
13 : 3