กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

7 กันยายน 2561
กีฬาตะกร้อชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก15.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก16.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก17.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก18.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกระบี่สนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก19.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 1
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก15.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 1
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก16.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก17.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก18.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0