กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

7 กันยายน 2561
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก08.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ทีมชายแรก09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชลบุรีสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 1
ทีมชายแรก09.30วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
ทีมชายแรก10.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตตรังสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมชายแรก10.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกระบี่สนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 1
ทีมชายแรก11.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมชายแรก11.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมชายแรก12.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมชายแรก12.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกระบี่สนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมหญิงแรก16.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 0
ทีมหญิงแรก16.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
5 : 0
ทีมหญิงแรก17.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ทีมหญิงแรก17.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอ่างทองสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมหญิงแรก18.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชุมพรสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0