กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

7 กันยายน 2561
กีฬาวู้ดบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
5 : 4
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
4 : 3
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชุมพรสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
5 : 4
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
7 : 4
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
6 : 1
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สาม09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
6 : 0
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สาม09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
5 : 3
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สี่09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
1 : 0
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 1
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
6 : 3
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
5 : 1
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
5 : 3
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
5 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชุมพรสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตลำปาง
5 : 1
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สาม09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
5 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สาม09.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชุมพรสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
5 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สี่09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชุมพรสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
5 : 4
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
7 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชุมพรสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
7 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
5 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอ่างทองสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
5 : 3
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
4 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชุมพรสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
5 : 4
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สาม09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
5 : 3
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สาม09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
7 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สี่09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
5 : 1
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
5 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
5 : 3
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
7 : 1
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
5 : 4
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
6 : 3
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
5 : 1
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สาม09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชุมพรสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชุมพร
7 : 5
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สาม09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 1
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สี่09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
6 : 2
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 3
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 5
บุคคลชาย แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
5 : 2
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
6 : 2
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 3
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 1
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
5 : 3
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอ่างทองสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
6 : 3
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
7 : 0
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สาม09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
5 : 4
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตลำปางสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 2
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 1
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
7 : 6
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
7 : 2
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
6 : 5
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
6 : 5
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก9.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
5 : 3
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
7 : 0
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สาม09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
7 : 0
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก9.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอ่างทองสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
6 : 5
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก9.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
7 : 0
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตลำปางสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
4 : 1
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง9.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 0
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สาม9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
6 : 0
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
5 : 2
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย เสมอ วิทยาเขตศรีสะเกษ
6 : 0
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
5 : 4
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 5
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
6 : 1
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)แรก09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตลำปาง
7 : 2
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition) ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 5
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 0
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สอง09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
5 : 3
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนเกท (Fairway Competition)สาม09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
5 : 2