กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬากรีฑา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
วิ่ง 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ19.20วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอ่างทอง
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง
วิ่ง 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ18.20วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตยะลา
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิ่ง 10,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ16.20วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอ่างทอง
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
กระโดดไกล ชาย ชิงชนะเลิศ16.40วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอุดรธานี
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิ่ง 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ19.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอุดรธานี
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิ่ง 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตยะลา
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิ่ง 5,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ17.20วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
ขว้างจักร หญิง ชิงชนะเลิศ14.30วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชลบุรี
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ขว้างค้อน หญิง ชิงชนะเลิศ14.30วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
กระโดดสูง หญิง ชิงชนะเลิศ15.40วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตกรุงเทพ
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์