กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬายกน้ำหนัก

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่น 85 กก. น้ำหนักตัวเกิน 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.00วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล วิทยาเขตชลบุรี
รุ่น 94 กก. น้ำหนักตัวเกิน 85 กก. แต่ไม่เกิน 94 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
275 : 220
รุ่น 105 กก. น้ำหนักตัวเกิน 94 กก. แต่ไม่เกิน 105 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
13.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
รุ่นเกิน 105 กก. ขึ้นไป ชาย ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอ่างทอง
รุ่น 63 กก. น้ำหนักตัวเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
รุ่น 69 กก. น้ำหนักตัวเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี