กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬาเทนนิส

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย ชิงชนะเลิศ8.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ8.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 1
ชายเดี่ยวแรก8.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
8 : 1
หญิงเดี่ยวแรก9.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
8 : 6
หญิงเดี่ยวแรก9.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 6
หญิงเดี่ยวแรก9.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
8 : 5
หญิงเดี่ยวแรก9.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
8 : 1
หญิงเดี่ยวแรก10.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
8 : 0
ชายคู่แรก10.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
8 : 0
ชายคู่แรก10.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
8 : 4
ชายคู่แรก10.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 1
ชายคู่แรก11.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
8 : 5
ชายคู่แรก11.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 1
ชายคู่แรก11.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
8 : 0
หญิงคู่แรก12.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตยะลา
8 : 1
หญิงคู่แรก12.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 0
คู่ผสมแรก12.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
8 : 4
คู่ผสมแรก12.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตยะลาสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตยะลา
8 : 1
คู่ผสมแรก13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชุมพรสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
8 : 0
คู่ผสมแรก13.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตลำปาง
8 : 0
คู่ผสมแรก13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
8 : 0
คู่ผสมแรก13.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
8 : 1