กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬาเทเบิลเทนนิส

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 2
ทีมชายแรก09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตลำปางห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
3 : 0
ทีมชาย รอบชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชัยภูมิห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
3 : 0
ทีมชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตลำปางห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 2
ทีมชาย ชิงชนะเลิศ13.51วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 : 0
ทีมหญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่ห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 0
ทีมหญิง รองชนะเลิศ08.57วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 1
ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ13.52วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3 : 1