กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬาเทควันโด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.แรก13.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
46 : 5
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.แรก13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
24 : 17
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.แรก5วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตยะลาโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตยะลา
37 : 11
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. รองชนะเลิศ14.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
51 : 9
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. รองชนะเลิศ14.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 2
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. ชิงชนะเลิศ14.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
9 : 5
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.แรก09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
28 : 2
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.สอง09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
23 : 16
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.สอง09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
50 : 14
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.สอง09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
29 : 23
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.สอง09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
41 : 5
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
10 : 8
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
26 : 5
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
21 : 16
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเฮฟวี่เวท น้ำหนักมากกว่า 87 กก. ขึ้นไป ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
26 : 21
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.แรก09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
50 : 11
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
38 : 17
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
48 : 4
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
30 : 8
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตลำปางโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
32 : 4
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตลำปาง
45 : 42
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
49 : 7
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเฮฟวี่เวท น้ำหนักมากกว่า 73 กก. ขึ้นไป ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
13.00วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส) วิทยาเขตอ่างทอง