กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬามวยไทยสมัครเล่น

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. ชายแรก11.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
21 : 16
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. ชายแรก11.20วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
24 : 9
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. ชายแรก11.40วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
25 : 13
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชายแรก11.40วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชายแรก12.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
20 : 3
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชายแรก12.20วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
10 : 4
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชายแรก12.40วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
28 : 17
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชายแรก13.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตศรีสะเกษโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชายแรก13.20วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชายแรก13.40วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชายแรก14.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกระบี่
19 : 9
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก14.20วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตลำปางโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
21 : 16
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายแรก14.40วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิงแรก09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิงแรก09.20วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
16 : 8
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. หญิงแรก09.40วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
30 : 15
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. หญิงแรก10.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตลำปางโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตลำปาง
10 : 1
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. หญิงแรก10.20วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตยะลาโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0