กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬายูโด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชาย พบกันหมด09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง
รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย พบกันหมด9.00วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ
โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกรุงเทพ
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชายพบกันหมด9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชาย พบกันหมด9.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง
โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA (คู่) พบกันหมด10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA (คู่) พบกันหมด10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย NAGE-NO-KATA (คู่) ชิงชนะเลิศ13.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิงพบกันหมด9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิงพบกันหมด9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิงพบกันหมด9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง พบกันหมด9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA (คู่) Final
(ประลอง)
9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
341 : 0