กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬาวูซูประลองยุทธ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชุมพรอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตลำปางอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 1
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตกระบี่อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกระบี่อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 1
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตกระบี่อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตตรังอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตตรังอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0