กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬาเรือพาย

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
เรือคยัค 1 คน ระยะ 200 เมตร ชายH19.35วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
เรือคยัค 1 คน ระยะ 200 เมตร ชายH210.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
เรือคยัค 1 คน ระยะ 200 เมตร ชายR10.25วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
เรือคยัค 1 คน ระยะ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ12.05วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
เรือคยัค 2 คน ระยะ 200 เมตร ชายH19.45วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตศรีสะเกษ
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
เรือคยัค 2 คน ระยะ 200 เมตร ชายH210.15วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสุโขทัยอ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
เรือคยัค 2 คน ระยะ 200 เมตร ชายR10.35วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตศรีสะเกษ
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
เรือคยัค 2 คน ระยะ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ11.55วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอ่างทอง
เรือแคนู 2 คน ระยะ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ12.15วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชายH19.40วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตลำปาง
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชายH210.20วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอ่างทอง
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ12.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชายH19.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชายH29.55วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชุมพรอ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชายH310.10วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอ่างทองอ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชายSF110.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชายSF210.40วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตลำปางอ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย FB11.40วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
เรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ12.20วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตลำปางอ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
เรือคยัค 1 คน ระยะ 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ11.50วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตลำปาง
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอ่างทอง
เรือคยัค 2 คน ระยะ 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ12.10วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอ่างทอง
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิงH19.50วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิงH210.05วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอ่างทองอ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
เรือยาว 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ11.45วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
อ่างเก็บน้ำ แก่งเลิงจาน วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง