กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬาว่ายน้ำ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ09.10วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตเชียงใหม่
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชลบุรี
ฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
กรรเชียง 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
กบ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ08.50วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตศรีสะเกษ
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตเชียงใหม่
ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ09.50วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตศรีสะเกษ
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.10วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ09.20วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
กรรเชียง 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ09.40วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
กบ 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตยะลา
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตยะลา
ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.20วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตยะลา
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี