กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬาเปตอง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
คู่ชาย107.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตลำปางสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 6
คู่ชาย107.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 5
คู่ชาย107.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตอ่างทองสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 7
คู่ชาย107.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกระบี่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 1
คู่ชาย107.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 7
คู่ชาย107.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 4
คู่ชาย107.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 6
คู่ชาย107.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอ่างทองสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 9
คู่ชาย107.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 7
คู่ชาย107.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสมุทรสาครโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 9
คู่ชาย107.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 2
คู่ชาย107.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 4
คู่ชาย107.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตอ่างทองสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 0
คู่ชาย107.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตยะลาสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 9
คู่ชาย107.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 3
คู่ชาย210.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
9 : 2
คู่ชาย210.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 3
คู่ชาย210.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตลำปางสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 5
คู่ชาย210.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกระบี่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 0
คู่ชาย210.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
10 : 7
คู่ชาย210.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชุมพรสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 10
คู่ชาย210.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตซอลมุสิกะวงษ์ สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 4
คู่ชาย210.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 3
คู่ชาย210.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 1
คู่ชาย210.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชุมพรโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 1
คู่ชาย210.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอ่างทองสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 6
คู่ชาย210.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 2
คู่ชายแพ้คัดออก13.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตตรัง
13 : 10
คู่ชายแพ้คัดออก13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอ่างทองสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
13 : 3
คู่ชายแพ้คัดออก13.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
13 : 2
คู่ชายแพ้คัดออก13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
13 : 0
คู่ชาย รองชนะเลิศ15.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตลำปาง
13 : 10
คู่ชาย รองชนะเลิศ15.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
13 : 11
คู่ชาย ชิงชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
13 : 11
คู่หญิง107.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 3
คู่หญิง107.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 8
คู่หญิง107.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 6
คู่หญิง107.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 10
คู่หญิง107.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 1
คู่หญิง107.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
8 : 7
คู่หญิง107.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอ่างทองสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 4
คู่หญิง107.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 3
คู่หญิง107.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 7
คู่หญิง107.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 2
คู่หญิง107.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 4
คู่หญิง107.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 3
คู่หญิง107.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
7 : 6
คู่หญิง107.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 7
คู่หญิง107.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 4
คู่หญิง210.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตลำปางสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 3
คู่หญิง210.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 8
คู่หญิง210.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 2
คู่หญิง210.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 5
คู่หญิง210.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 5
คู่หญิง210.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 6
คู่หญิง210.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 3
คู่หญิง210.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 9
คู่หญิง210.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตมหาสารคามโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 8
คู่หญิง210.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตลำปางสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 2
คู่หญิง210.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 2
คู่หญิง210.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอ่างทองสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
9 : 8
คู่หญิงแพ้คัดออก13.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
13 : 8
คู่หญิงแพ้คัดออก13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
13 : 8
คู่หญิงแพ้คัดออก13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
13 : 7
คู่หญิงแพ้คัดออก13.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 : 0
คู่หญิง รองชนะเลิศ15.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
13 : 1
คู่หญิง รองชนะเลิศ15.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
13 : 12
คู่หญิง ชิงชนะเลิศ16.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตลำปางสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตลำปาง
13 : 2