กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬาตะกร้อชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก15.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 1
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก16.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก17.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตอ่างทองสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 1
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก18.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตมหาสารคามโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก19.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก15.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก16.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 1
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก17.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก18.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0