กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬาตะกร้อลอดห่วง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ตะกร้อลอดห่วงชาย (กติกาไทย)แรก13.00วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตอ่างทอง
อาคารพลศึกษา มมส.
ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง (กติกาสากล)แรก13.00วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
อาคารพลศึกษา มมส.