กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬาปีนหน้าผา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
มือเปล่า (Bouldering) ชาย ชิงชนะเลิศ07.00วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
สนามกีฬาปีนหน้าผา "วรรณกลาง" สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
มือเปล่า (Bouldering) หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
07.00วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
สนามกีฬาปีนหน้าผา "วรรณกลาง" สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกระบี่