กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬาฟุตซอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมหญิงแรก09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
1 : 0
ทีมหญิงแรก10.15วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ทีมหญิงแรก11.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 2
ทีมหญิงแรก12.45วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตลำปางโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
8 : 0
ทีมหญิงแรก14.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
4 : 0