กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก08.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตตรังสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมชายแรก09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมชายแรก09.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมชายแรก10.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 0
ทีมชายแรก10.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมชายแรก11.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมชายแรก11.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ทีมชายแรก12.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชุมพรสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
ทีมชายแรก12.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอ่างทองสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมหญิงแรก16.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
ทีมหญิงแรก16.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
ทีมหญิงแรก17.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตตรังสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมหญิงแรก17.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ทีมหญิงแรก18.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 1