กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬาวอลเลย์บอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก13.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ 3 ชั้น
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
3 : 1
ทีมชายแรก15.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชัยภูมิอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ 3 ชั้น
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3 : 0
ทีมชายแรก16.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ 3 ชั้น
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตยะลา
3 : 0
ทีมหญิงแรก09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ 3 ชั้น
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
3 : 0
ทีมหญิงแรก10.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ 3 ชั้น
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
3 : 1
ทีมหญิงแรก12.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 0