กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬากรีฑา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ขว้างค้อน ชาย ชิงชนะเลิศ14.30วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
กระโดดค้ำ ชาย ชิงชนะเลิศ14.30วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตอุดรธานี
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตมหาสารคาม