กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬายกน้ำหนัก

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่น 75 กก. น้ำหนักตัวเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
รุ่นน้ำหนัก 90 กก. น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รุ่นน้ำหนักตัวเกิน 90 กก. ขึ้นไป หญิง ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชลบุรี