กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬาเทนนิส

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ชายเดี่ยวสอง08.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
8 : 0
ชายเดี่ยวสอง08.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
8 : 1
ชายเดี่ยวสอง08.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 0
ชายเดี่ยวสอง08.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
8 : 0
ชายเดี่ยวสอง09.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตลำปางสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
8 : 5
ชายเดี่ยวสอง09.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตยะลาสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
ชายเดี่ยวสอง09.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 3
ชายเดี่ยวสอง09.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 2
หญิงเดี่ยวก่อนรองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 0
หญิงเดี่ยวก่อนรองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
8 : 0
หญิงเดี่ยวก่อนรองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 1
หญิงเดี่ยวก่อนรองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตยะลา
8 : 0
หญิงคู่ก่อนรองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 0
หญิงคู่ก่อนรองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 0
หญิงคู่ก่อนรองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
8 : 0
หญิงคู่ก่อนรองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 4
คู่ผสมก่อนรองชนะเลิศ11.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 1
คู่ผสมก่อนรองชนะเลิศ11.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 2
คู่ผสมก่อนรองชนะเลิศ11.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 0
คู่ผสมก่อนรองชนะเลิศ11.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
8 : 2