กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬาเทเบิลเทนนิส

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ชายเดี่ยวแรก08.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชุมพรห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 1
ชายเดี่ยวแรก08.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตลำปางห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 0
ชายเดี่ยวแรก08.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอุดรธานีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
3 : 1
ชายเดี่ยวแรก08.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
3 : 0
ชายเดี่ยวสอง14.20วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่ห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 0
ชายเดี่ยวสอง14.20วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตศรีสะเกษห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
3 : 0
ชายเดี่ยวสอง14.20วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตลำปางห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
ชายเดี่ยวสอง14.20วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
3 : 0
ชายเดี่ยวสอง14.20วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 0
ชายเดี่ยวสอง14.20วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชัยภูมิห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
3 : 0
ชายเดี่ยวสอง14.20วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 1
ชายเดี่ยวสอง14.20วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเชียงใหม่ห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 0
ชายเดี่ยวสาม15.20วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชุมพรห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
3 : 0
ชายเดี่ยวสาม15.20วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 2
ชายเดี่ยวสาม15.20วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชัยภูมิโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3 : 2
ชายเดี่ยวสาม15.20วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่ห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 : 2
ชายเดี่ยว รองชนะเลิซ16.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 : 2
ชายเดี่ยว รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่ห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 2
หญิงเดี่ยวแรก08.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชลบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
3 : 0
หญิงเดี่ยวแรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 0
หญิงเดี่ยวแรก08.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่ห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
หญิงเดี่ยวแรก08.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
หญิงเดี่ยวแรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกรุงเทพห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 0
หญิงเดี่ยวแรก08.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชัยภูมิห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 0
หญิงเดี่ยวสอง15.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตซอลมุสิกะวงษ์ สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 1
หญิงเดี่ยวสอง15.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่ห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 1
หญิงเดี่ยวสอง15.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 0
หญิงเดี่ยวสอง15.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 : 1
หญิงเดี่ยว รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3 : 0
หญิงเดี่ยว รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 1
ชายคู่แรก08.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุโขทัยห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
3 : 0
ชายคู่แรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอุดรธานีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
3 : 0
ชายคู่แรก08.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 : 1
ชายคู่แรก08.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่ห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 0
ชายคู่แรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
ชายคู่แรก08.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตศรีสะเกษห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
3 : 0
ชายคู่แรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 1
ชายคู่สอง11.20วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
ชายคู่สอง11.20วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชุมพรห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
3 : 0
ชายคู่สอง11.20วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชัยภูมิห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3 : 2
ชายคู่สอง11.20วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 0
ชายคู่ รองชนะเลิศ11.20วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตลำปางห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 0
ชายคู่ รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 0
หญิงคู่แรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่ห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 2
หญิงคู่แรก08.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตลำปางห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 0
หญิงคู่สอง11.40วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 1
หญิงคู่สอง11.40วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 0
หญิงคู่สอง11.40วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3 : 0
หญิงคู่สอง11.40วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 0
หญิงคู่ รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 : 0
หญิงคู่ รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 0
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชุมพรห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชุมพร
3 : 0
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่ห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 0
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 1
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 0
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชัยภูมิห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 1
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุโขทัยห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
3 : 1
คู่ผสมสอง09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
คู่ผสมสอง09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตลำปางห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
3 : 0
คู่ผสมสอง09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3 : 2
คู่ผสมสอง09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
3 : 0
คู่ผสม รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 : 1
คู่ผสม รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีห้องประชุมเดชภิมล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
3 : 0