กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬาฟันดาบ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ดาบ Foil บุคคลหญิงแรก13.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 4
ดาบ Foil บุคคลหญิงแรก13.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 12
ดาบ Foil บุคคลหญิงแรก13.10วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 10
ดาบ Foil บุคคลหญิง213.20วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 6
ดาบ Foil บุคคลหญิง213.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 13
ดาบ Foil บุคคลหญิง213.20วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 4
ดาบ Foil บุคคลหญิง213.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตศรีสะเกษหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 4
ดาบ Foil บุคคลหญิง รองชนะเลิศ14.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 4
ดาบ Foil บุคคลหญิง รองชนะเลิศ14.45วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
15 : 11
ดาบ Foil บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ15.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
15 : 13
ดาบ Epee บุคคลหญิงแรก12.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตยะลาหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 11
ดาบ Epee บุคคลหญิงแรก12.10วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 14
ดาบ Epee บุคคลหญิงแรก12.20วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 4
ดาบ Epee บุคคลหญิงแรก12.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 7
ดาบ Epee บุคคลหญิงแรก12.10วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 4
ดาบ Epee บุคคลหญิง212.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 3
ดาบ Epee บุคคลหญิง212.40วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 4
ดาบ Epee บุคคลหญิง212.30วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
15 : 13
ดาบ Epee บุคคลหญิง212.40วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 14
ดาบ Epee บุคคลหญิง รองชนะเลิศ13.10วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
15 : 14
ดาบ Epee บุคคลหญิง รองชนะเลิศ13.20วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 9
ดาบ Epee บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ14.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตศรีสะเกษหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
15 : 14
ดาบ Sabre บุคคลหญิง114.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 10
ดาบ Sabre บุคคลหญิง114.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 0
ดาบ Sabre บุคคลหญิง114.10วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 3
ดาบ Sabre บุคคลหญิง214.20วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตยะลาหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 11
ดาบ Sabre บุคคลหญิง214.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
15 : 10
ดาบ Sabre บุคคลหญิง214.20วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 7
ดาบ Sabre บุคคลหญิง214.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตศรีสะเกษหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 1
ดาบ Sabre บุคคลหญิง รองชนะเลิศ14.20วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 9
ดาบ Sabre บุคคลหญิง รองชนะเลิศ14.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
15 : 1
ดาบ Sabre บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ15.45วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตศรีสะเกษหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 3