กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬายิงธนู

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร รอบจัดอันดับ บุคคลชาย (50-30 M. Round Individual Men) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตอุดรธานี
สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร รอบจัดอันดับ บุคคลหญิง (50-30 M. Round Individual Women) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตตรังสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตยะลา
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
7 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา เสมอ วิทยาเขตชลบุรี
1 : 7
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)สอง13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)สอง13.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
7 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)สอง13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)สอง13.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 5
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)สอง13.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)สอง13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)สอง13.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)สอง13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)สาม13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
7 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)สาม13.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)สาม13.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 5
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)สาม13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 5
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)ก่อนรองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men)ก่อนรองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)แรก13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตยะลาสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)แรก13.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตยะลาสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)แรก13.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)แรก13.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)แรก13.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)สอง13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตยะลาสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)สอง13.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)สอง13.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตยะลาสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)สอง13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)สอง13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)สอง13.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)สอง13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)สอง13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)สาม13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)สาม13.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)สาม13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)สาม13.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)ก่อนรองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตตรังสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)ก่อนรองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร รอบจัดอันดับ ทีมชาย (50-30 M. Round Team Men) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอุดรธานี
สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร รอบจัดอันดับ ทีมหญิง (50-30 M. Round Team Women) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี