กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬาเทควันโด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.แรก09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
47 : 19
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.แรก09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตลำปางโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
57 : 10
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
29 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 0
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. ชิงชนะเลฺิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
55 : 34
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
09.00วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส) วิทยาเขตอุดรธานี
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
67 : 26
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
55 : 33
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นไลท์เวท น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
14 : 1
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.แรก09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
29 : 9
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.แรก09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
34 : 4
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
40 : 8
ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
19 : 18
ประเภทต่อสู้ทีมชาย (Kyearuji) มีน้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
51 : 20
ประเภทต่อสู้ทีมชาย (Kyearuji) มีน้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
63 : 33