กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬามวยไทยสมัครเล่น

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
29 : 26
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
24 : 9
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตลำปาง
17 : 14
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
14 : 10
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. ชายแรก16.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. ชายแรก16.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตศรีสะเกษโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
14 : 11
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชายแรก16.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตศรีสะเกษโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
27 : 15
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชายแรก16.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอุดรธานีโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
22 : 13
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงแรก16.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตตรังโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงแรก16.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
16 : 13
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. หญิงสอง16.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
28 : 5
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. หญิงสอง16.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0