กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬาวูซูประลองยุทธ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. ชาย ชิงชนะเลิิศ09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสมุทรสาครอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกระบี่อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยอาคารพลศึกษา มรม.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0