กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬาว่ายน้ำ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ09.50วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
กรรเชียง 50 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ09.10วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชัยภูมิ
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกระบี่
กบ 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.10วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ09.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ08.50วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตศรีสะเกษ
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตมหาสารคาม
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ08.40วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตยะลา
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
กรรเชียง 50 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ09.20วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตยะลา
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
กบ 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.20วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตยะลา
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตยะลา
ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ09.40วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ10.40วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตยะลา
สระว่ายน้ำ สพล.มค. วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี