กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬาเปตอง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 1
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตอ่างทองสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
11 : 10
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 10
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 5
คู่ผสมแรก08.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 4
คู่ผสม108.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
11 : 2
คู่ผสม108.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอ่างทองสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
10 : 7
คู่ผสม108.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชัยภูมิโดมฟุตซอล สพล.มค.
คู่ผสม108.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
11 : 0
คู่ผสม108.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตลำปางสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 9