กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬาแฮนด์บอลชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก18.20วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ทีมชายแรก19.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมชายแรก19.40วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกระบี่สนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมหญิงแรก17.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมหญิงแรก17.40วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกระบี่สนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0