กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬากระบี่กระบอง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
อาวุธกระบี่ ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
อาวุธสามบาน ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
อาวุธพลองไม้ศอก ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตชลบุรี
โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
อาวุธอื่น ๆ หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชลบุรี
โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี