กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬากาบัดดี้

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชายแรก13.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
68 : 20
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชายแรก14.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
57 : 45
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชายแรก15.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
62 : 34
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชายแรก16.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
49 : 46
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชายแรก17.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตศรีสะเกษหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
46 : 43
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชายแรก18.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
40 : 15
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก08.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
60 : 39
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก09.10วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
73 : 24
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก09.50วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
61 : 23
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก10.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
65 : 32
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก11.10วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
70 : 17
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก11.50วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
25 : 18