กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬาตะกร้อชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก15.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 1
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก16.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 1
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก17.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก15.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 1
ทีมเดี่ยวชาย ชายหาดแรก16.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 1
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก15.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก16.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก17.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
2 : 0
ทีมเดี่ยวหญิง ชายหาดแรก18.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามวอลเลย์บอลชายหาด มมส.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0