กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬาตะกร้อลอดห่วง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ตะกร้อลอดห่วงชาย (กติกาไทย)สอง13.00วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเชียงใหม่
อาคารพลศึกษา มมส.
ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง (กติกาสากล)สอง13.00วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
อาคารพลศึกษา มมส.