กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬาปีนหน้าผา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ความยาก (Lead) ชาย ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
สนามกีฬาปีนหน้าผา "วรรณกลาง" สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกระบี่
ความยาก (Lead) หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
08.30วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
สนามกีฬาปีนหน้าผา "วรรณกลาง" สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่