กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก08.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 1
ทีมชายแรก09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตตรังสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
ทีมชายแรก09.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 0
ทีมชายแรก10.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมชายแรก10.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
ทีมชายแรก11.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมชายแรก11.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ทีมชายแรก12.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
ทีมชายแรก12.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมหญิงแรก16.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 0
ทีมหญิงแรก16.30วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตกระบี่สนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
ทีมหญิงแรก17.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตอ่างทองสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมหญิงแรก17.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกระบี่สนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 1
ทีมหญิงแรก18.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0